استفاده از Group Policy برای بستن دسترسی به USBها و حافظه های جانبی در شبکه

دلایل مختلفی در هر سازمان برای بستن پورت های usb و همچنین دسترسی به حافظه های جانبی وجود دارد. مهم ترین دلیل امنیت اطلاعات است. جلوگیری از وارد شدن یک […]